#

Detergents - Cosmetics - Fragrances - Formulators

Meet your business!

Historie Sepawa Benelux


SEPAWA Benelux is onderdeel van de in Duitsland gestichte SEPAWA-vereniging. SEPAWA groeide uit de ambachtelijke Zeepziedersverengiging, die  in 1755 in München werd opgericht en later werd omgevormd tot de Vereniging van Zeepzieders en Parfumeurs.

Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw met de opkomst van de moderne wasmiddelen, werd het noodzakelijk de vereniging te hervormen en uit te breiden naar alle nieuwe technologieën die hun intrede deden in de sector. Vanuit de Zeepziedersvereniging werd op die manier in 1954 in het Duitse Ludwigshafen  SEPAWA geboren.

Sectororganisatie SEPAWA is  de afgelopen vijftig jaar sterk blijven groeien: met meer dan 1200 leden is SEPAWA één van de grootste gespecialiseerde vakverenigingen in Europa.

SEPAWA staat borg voor een autonome, onafhankelijke, professionele werking met leden vanuit alle sectoren van de chemische industrie. Onze leden zijn specialisten op technisch, wetenschappelijk of commercieel vlak en  komen uit private bedrijven, overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en hogescholen. Zij gebruiken SEPAWA als platform voor het uitwisselen van informatie, voor diverse public relationsactiviteiten en voor het netwerken. De vereniging wordt actief gesteund zowel door KMO’s, als door grote internationale bedrijven.