Aanpassing Statuten Sepawa Benelux

Uitnodiging voor de speciale Sepawa Benelux vergadering.

Deze vergadering is gratis

We willen hiermee de volgende stap maken met de procedure om de nieuwe statuten goed te keuren.De bijeenkomst is gepland op 17 mei, 2022 om 10:00 uur, en de locatie is Hotel Restaurant van der Valk in Zaltbommel.
 

Member

Your personal information

Invoice address

Comments

Payment

De reden voor deze uitnodiging is alleen het volgen van de procedure om de nieuwe statuten goedgekeurd te krijgen.
Deze procedure luidt als volgt:
 
Het besluit tot een Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minstens twee derde (2/3) van het aantal aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt binnen een maand opnieuw een algemene vergadering bijeen geroepen. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit genomen worden met een meerderheid van ten minste twee-derde 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
 
Hoogst waarschijnlijk zijn er niet voldoende leden aanwezig om de Statuten tijdens deze vergadering van 17 mei, 2022 goed te keuren (en is dit eigenlijk een vergadering die totaal geen nut heeft) maar het geeft ons de gelegenheid om dit, zoals de oude statuten dit verplichten, op de agenda te zetten voor onze ledenvergadering, waar we de definitieve stemming kunnen houden.

We hebben er dan ook alle begrip voor als u deze keer niet aanwezig zal zijn.

Sepawa benelux

Sinds zijn ontstaan is SEPAWA Benelux uitgegroeid tot het platform bij uitstek voor mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de detergenten-, cosmetica- of parfumindustrie, en dit mag in de breedst mogelijke zin worden gezien.
Ook overheiddiensten of belangengroepen kunnen geïnteresseerd zijn en zijn ook vaak aanwezig op de activiteiten.